09122499976

مجموعه آذر غرفه نازنین با اهداف بزرگی همچون برگزاری نمایشگاه های مختلف داخلی و بین المللی ، کنفرانس ها، سمینارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات کامل نمایشگاهی، غرفه آرایی، مشاوره برگزاری همایش های مختلف در مضامین متنوع علمی، فناوری و تحقیقاتی می باشد.

نمایشگاه تخصصی مواد شوینده، پاک کننده، آرایشی بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته (ایران بیوکل)

 نمایشگاه تخصصی مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی، پاک کننده، سلولزی و ماشین آلات وابسته برگزار می گردد، نمایشگاه ایران بیوتک با توجه به جایگاه راهبردی برگزاری نمایشگاه در توسعه اقتصادی کشور، افزایش صادرات، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و همچنین فرآهم آوردن فرصت برای همکاری جامعه شویندگان، لوازم آرایشی و بهداشتی، پاک کننده، سلولزی و ماشین آلات برگزار می شود. 

هدف برگزاری نمایشگاه ایران بیوکل ایجاد سهم بازاریابی جهت سهم بیشتر از بازارهای داخلی و خارجی، ارتباط میان فعالین صنعت و همچنین برگزاری کارگاه های تخصصی می باشد

رویدادهای گذشته